Wachttijden Erasmus MC

Iedere maand worden de wachttijden bijgewerkt tussen de 1e en 10e dag van de maand. De aangegeven wachttijden zijn indicaties. De daadwerkelijke wachttijd kan hiervan afwijken als gevolg van de specifieke situatie, conditie en wensen van de patiënt. Op grond van de verwijzing bepaalt de specialist hoe snel een patiënt gezien dient te worden. Daarbij wil het Erasmus MC er vooral zijn voor patiënten die academische zorg nodig hebben en hiervoor niet bij de omliggende ziekenhuizen terecht kunnen. Patiënten die acuut medische zorg nodig hebben, krijgen deze zorg uiteraard direct. Om die reden kunnen geen rechten worden ontleend aan onderstaande wachttijdenpublicatie.

Actuele wachttijden polikliniek per 9 mei

 
Polibezoek in dagen
Erasmus MCCardiologieCardiologie Algemeen20
DermatologieDermatologie Algemeen14
HeelkundeGastro-enterologie6
Heelkunde Algemeen9
Oncologie2
Vaatchirurgie20
Hematologie10
Inwendige GeneeskundeAllergologie51
Endocrinologie72
Geriatrie7
Immunologie35
Infectieziekten49
Inwendige Geneeskunde Algemeen43
Nefrologie16
Oncologie4
Keel-, Neus- en OorheelkundeKNO Algemeen3
LongziektenLongziekten Algemeen42
Oncologie13
Maag-,Darm en LeverziektenGastro-enterologie9
MDL-Gastroscopie5
NeurochirurgieNeurochirurgie Algemeen30
NeurologieNeurologie Algemeen27
OogheelkundeOogheelkunde Algemeen6
OrthopedieOrthopedie Algemeen14
PijnbehandelcentrumPijnbehandelcentrum Algemeen5
Plastische ChirurgiePlastische Chirurgie Algemeen21
RadiologieCT Scan21
MRI Scan17
ReumatologieReumatologie Algemeen35
KaakchirurgieKaakchirurgie Algemeen15
ThoraxchirurgieThoraxchirurgie Algemeen28
UrologieUrologie Algemeen8
Verloskunde en GynaecologieGynaecologie Algemeen17
Infertiliteit2
Oncologie7

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft bepaalde behandelingen aangewezen, waarvan de doorlooptijd van eerste bezoek tot start van de behandeling weergegeven dient te worden. Deze doorlooptijd dient als indicatie voor de wachttijd tot behandeling. Door de specifieke situatie, conditie en keuzes van de patiënt kan de daadwerkelijke doorlooptijd hiervan afwijken.

Driemaandelijks gemiddelde per 9 mei

 
Doorlooptijd / behandeling in dagen
Erasmus MCDermatologieSpataderen62
HeelkundeDikke darm22
Galblaas18
Mammacarcinoom27
Heelkunde - VaatchirurgieAneurysma / Buik / borst slagader84
Halsslagader / Carotis0
NeurochirurgieHernia Operatie / nuclei pulposi / kanaalstenose44
OogheelkundeCataract (staar)42
OrthopedieMeniscus en/of kniebanden68
Plastische ChirurgieDupuytren45
ThoraxchirurgieOpen Hartoperatie46
UrologieStressincontinentie232
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken. Wilt u meer informatie over de wachttijden, ga dan naar "Achtergrondinformatie en definities wacht- en toegangstijden".