Wachttijden Erasmus MC

Iedere maand worden de wachttijden bijgewerkt tussen de 1e en 10e dag van de maand. De aangegeven wachttijden zijn indicaties. De daadwerkelijke wachttijd kan hiervan afwijken als gevolg van de specifieke situatie, conditie en wensen van de patiënt. Op grond van de verwijzing bepaalt de specialist hoe snel een patiënt gezien dient te worden. Daarbij wil het Erasmus MC er vooral zijn voor patiënten die academische zorg nodig hebben en hiervoor niet bij de omliggende ziekenhuizen terecht kunnen. Patiënten die acuut medische zorg nodig hebben, krijgen deze zorg uiteraard direct. Om die reden kunnen geen rechten worden ontleend aan onderstaande wachttijdenpublicatie.

Actuele wachttijden polikliniek per 10 september

 
Polibezoek in dagen
Erasmus MCCardiologieCardiologie Algemeen12
DermatologieDermatologie Algemeen11
HeelkundeGastro-enterologie0
Heelkunde Algemeen14
Oncologie10
Vaatchirurgie17
Hematologie10
Inwendige GeneeskundeAllergologie87
Endocrinologie49
Geriatrie9
Immunologie1
Infectieziekten15
Inwendige Geneeskunde Algemeen25
Nefrologie23
Oncologie5
Keel-, Neus- en OorheelkundeKNO Algemeen30
LongziektenLongziekten Algemeen23
Oncologie7
Maag-,Darm en LeverziektenGastro-enterologie7
NeurochirurgieNeurochirurgie Algemeen28
NeurologieNeurologie Algemeen13
OogheelkundeOogheelkunde Algemeen4
OrthopedieOrthopedie Algemeen21
PijnbehandelcentrumPijnbehandelcentrum Algemeen16
Plastische ChirurgiePlastische Chirurgie Algemeen14
RadiologieCT Scan22
MRI Scan28
ReumatologieReumatologie Algemeen32
KaakchirurgieKaakchirurgie Algemeen3
ThoraxchirurgieThoraxchirurgie Algemeen28
UrologieUrologie Algemeen7
Verloskunde en GynaecologieGynaecologie Algemeen16
Infertiliteit8
Oncologie7

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft bepaalde behandelingen aangewezen, waarvan de doorlooptijd van eerste bezoek tot start van de behandeling weergegeven dient te worden. Deze doorlooptijd dient als indicatie voor de wachttijd tot behandeling. Door de specifieke situatie, conditie en keuzes van de patiënt kan de daadwerkelijke doorlooptijd hiervan afwijken.

Driemaandelijks gemiddelde per 10 september

 
Doorlooptijd / behandeling in dagen
Erasmus MCCardiologiePCI (dotterbehandeling)0
DermatologieSpataderen46
HeelkundeDikke darm16
Galblaas36
MaagKanker33
Mammacarcinoom46
Slokdarm / maag kwaadaardig24
Heelkunde - VaatchirurgieAneurysma / Buik / borst slagader0
NeurochirurgieHernia Operatie / nuclei pulposi / kanaalstenose28
OogheelkundeCataract (staar)46
OrthopedieMeniscus en/of kniebanden36
Totale Heupoperatie125
ThoraxchirurgieOpen Hartoperatie40
UrologieStressincontinentie187
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken. Wilt u meer informatie over de wachttijden, ga dan naar "Achtergrondinformatie en definities wacht- en toegangstijden".