Wachttijden Erasmus MC

Iedere maand worden de wachttijden bijgewerkt tussen de 1e en 10e dag van de maand. De aangegeven wachttijden zijn indicaties. De daadwerkelijke wachttijd kan hiervan afwijken als gevolg van de specifieke situatie, conditie en wensen van de patiënt. Op grond van de verwijzing bepaalt de specialist hoe snel een patiënt gezien dient te worden. Daarbij wil het Erasmus MC er vooral zijn voor patiënten die academische zorg nodig hebben en hiervoor niet bij de omliggende ziekenhuizen terecht kunnen. Patiënten die acuut medische zorg nodig hebben, krijgen deze zorg uiteraard direct. Om die reden kunnen geen rechten worden ontleend aan onderstaande wachttijdenpublicatie.

Actuele wachttijden polikliniek per 9 juli

 
Polibezoek in dagen
Erasmus MCCardiologieCardiologie Algemeen35
DermatologieDermatologie Algemeen15
HeelkundeGastro-enterologie11
Heelkunde Algemeen12
Oncologie7
Vaatchirurgie23
Hematologie7
Inwendige GeneeskundeAllergologie57
Endocrinologie49
Geriatrie7
Immunologie35
Infectieziekten51
Inwendige Geneeskunde Algemeen34
Nefrologie37
Oncologie6
Keel-, Neus- en OorheelkundeKNO Algemeen3
LongziektenLongziekten Algemeen38
Oncologie7
Maag-,Darm en LeverziektenGastro-enterologie17
MDL-Gastroscopie10
NeurochirurgieNeurochirurgie Algemeen28
NeurologieNeurologie Algemeen25
OogheelkundeOogheelkunde Algemeen9
OrthopedieOrthopedie Algemeen25
PijnbehandelcentrumPijnbehandelcentrum Algemeen4
Plastische ChirurgiePlastische Chirurgie Algemeen10
RadiologieCT Scan5
MRI Scan21
ReumatologieReumatologie Algemeen28
KaakchirurgieKaakchirurgie Algemeen10
ThoraxchirurgieThoraxchirurgie Algemeen28
UrologieUrologie Algemeen14
Verloskunde en GynaecologieGynaecologie Algemeen44
Infertiliteit14
Oncologie7

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft bepaalde behandelingen aangewezen, waarvan de doorlooptijd van eerste bezoek tot start van de behandeling weergegeven dient te worden. Deze doorlooptijd dient als indicatie voor de wachttijd tot behandeling. Door de specifieke situatie, conditie en keuzes van de patiënt kan de daadwerkelijke doorlooptijd hiervan afwijken.

Driemaandelijks gemiddelde per 9 juli

 
Doorlooptijd / behandeling in dagen
Erasmus MCDermatologieSpataderen40
HeelkundeDikke darm20
Galblaas19
Mammacarcinoom28
Heelkunde - VaatchirurgieAneurysma / Buik / borst slagader64
NeurochirurgieHernia Operatie / nuclei pulposi / kanaalstenose42
OogheelkundeCataract (staar)36
OrthopedieMeniscus en/of kniebanden50
Totale Heupoperatie152
ThoraxchirurgieOpen Hartoperatie39
UrologieStressincontinentie246
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken. Wilt u meer informatie over de wachttijden, ga dan naar "Achtergrondinformatie en definities wacht- en toegangstijden".