Wachttijden Erasmus MC

Iedere maand worden de wachttijden bijgewerkt tussen de 1e en 10e dag van de maand. De aangegeven wachttijden zijn indicaties. De daadwerkelijke wachttijd kan hiervan afwijken als gevolg van de specifieke situatie, conditie en wensen van de patiënt. Op grond van de verwijzing bepaalt de specialist hoe snel een patiënt gezien dient te worden. Daarbij wil het Erasmus MC er vooral zijn voor patiënten die academische zorg nodig hebben en hiervoor niet bij de omliggende ziekenhuizen terecht kunnen. Patiënten die acuut medische zorg nodig hebben, krijgen deze zorg uiteraard direct. Om die reden kunnen geen rechten worden ontleend aan onderstaande wachttijdenpublicatie.

Actuele wachttijden polikliniek per 10 februari

 
Polibezoek in dagen
Erasmus MCCardiologieCardiologie Algemeen55
DermatologieDermatologie Algemeen2
HeelkundeGastro-enterologie3
Heelkunde Algemeen10
Oncologie13
Vaatchirurgie34
Hematologie7
Inwendige GeneeskundeAllergologie55
Endocrinologie28
Geriatrie7
Immunologie56
Infectieziekten74
Inwendige Geneeskunde Algemeen15
Nefrologie27
Oncologie4
Keel-, Neus- en OorheelkundeKNO Algemeen20
LongziektenLongziekten Algemeen11
Oncologie11
Maag-,Darm en LeverziektenGastro-enterologie3
MDL-Gastroscopie14
NeurochirurgieNeurochirurgie Algemeen20
NeurologieNeurologie Algemeen27
OogheelkundeOogheelkunde Algemeen12
OrthopedieOrthopedie Algemeen21
PijnbehandelcentrumPijnbehandelcentrum Algemeen8
Plastische ChirurgiePlastische Chirurgie Algemeen7
RadiologieCT Scan7
MRI Scan14
ReumatologieReumatologie Algemeen28
KaakchirurgieKaakchirurgie Algemeen3
ThoraxchirurgieThoraxchirurgie Algemeen3
UrologieUrologie Algemeen14
Verloskunde en GynaecologieGynaecologie Algemeen20
Infertiliteit8
Oncologie7

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft bepaalde behandelingen aangewezen, waarvan de doorlooptijd van eerste bezoek tot start van de behandeling weergegeven dient te worden. Deze doorlooptijd dient als indicatie voor de wachttijd tot behandeling. Door de specifieke situatie, conditie en keuzes van de patiënt kan de daadwerkelijke doorlooptijd hiervan afwijken.

Driemaandelijks gemiddelde per 10 februari

 
Doorlooptijd / behandeling in dagen
Erasmus MCDermatologieSpataderen62
HeelkundeDikke darm22
Galblaas55
Mammacarcinoom39
Heelkunde - VaatchirurgieAneurysma / Buik / borst slagader21
Keel-, Neus- en OorheelkundeKNO Neustussenschot151
NeurochirurgieHernia Operatie / nuclei pulposi / kanaalstenose38
OogheelkundeCataract (staar)24
OrthopedieMeniscus en/of kniebanden60
Plastische ChirurgieDupuytren0
ThoraxchirurgieOpen Hartoperatie20
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken. Wilt u meer informatie over de wachttijden, ga dan naar "Achtergrondinformatie en definities wacht- en toegangstijden".