Wachttijden Erasmus MC

Iedere maand worden de wachttijden bijgewerkt tussen de 1e en 10e dag van de maand. De aangegeven wachttijden zijn indicaties. De daadwerkelijke wachttijd kan hiervan afwijken als gevolg van de specifieke situatie, conditie en wensen van de patiënt. Op grond van de verwijzing bepaalt de specialist hoe snel een patiënt gezien dient te worden. Daarbij wil het Erasmus MC er vooral zijn voor patiënten die academische zorg nodig hebben en hiervoor niet bij de omliggende ziekenhuizen terecht kunnen. Patiënten die acuut medische zorg nodig hebben, krijgen deze zorg uiteraard direct. Om die reden kunnen geen rechten worden ontleend aan onderstaande wachttijdenpublicatie.

Actuele wachttijden polikliniek per 22 maart

 
Polibezoek in dagen
Erasmus MC
CardiologieCardiologie Algemeen
DermatologieDermatologie Algemeen
HeelkundeGastro-enterologie
Heelkunde Algemeen
Oncologie
Vaatchirurgie
Hematologie
Inwendige GeneeskundeAllergologie
Endocrinologie
Geriatrie
Immunologie
Infectieziekten
Inwendige Geneeskunde Algemeen
Nefrologie
Oncologie
Keel-, Neus- en OorheelkundeKNO Algemeen
LongziektenLongziekten Algemeen
Oncologie
Maag-,Darm en LeverziektenGastro-enterologie
MDL-Gastroscopie
NeurochirurgieNeurochirurgie Algemeen
NeurologieNeurologie Algemeen
OogheelkundeOogheelkunde Algemeen
OrthopedieOrthopedie Algemeen
PijnbehandelcentrumPijnbehandelcentrum Algemeen
Plastische ChirurgiePlastische Chirurgie Algemeen
RadiologieCT Scan
MRI Scan
ReumatologieReumatologie Algemeen
KaakchirurgieKaakchirurgie Algemeen
ThoraxchirurgieThoraxchirurgie Algemeen
UrologieUrologie Algemeen
Verloskunde en GynaecologieGynaecologie Algemeen
Infertiliteit
Oncologie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft bepaalde behandelingen aangewezen, waarvan de doorlooptijd van eerste bezoek tot start van de behandeling weergegeven dient te worden. Deze doorlooptijd dient als indicatie voor de wachttijd tot behandeling. Door de specifieke situatie, conditie en keuzes van de patiënt kan de daadwerkelijke doorlooptijd hiervan afwijken.

Driemaandelijks gemiddelde per 22 maart

 
Doorlooptijd / behandeling in dagen
Erasmus MC
CardiologiePCI (dotterbehandeling)
DermatologieSpataderen
HeelkundeDikke darm
Dikke darmkanker
Galblaas
Mammacarcinoom
Heelkunde - VaatchirurgieAneurysma / Buik / borst slagader
NeurochirurgieHernia Operatie / nuclei pulposi / kanaalstenose
OogheelkundeCataract (staar)
OrthopedieMeniscus en/of kniebanden
ThoraxchirurgieOpen Hartoperatie
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken. Wilt u meer informatie over de wachttijden, ga dan naar "Achtergrondinformatie en definities wacht- en toegangstijden".