Wachttijden Erasmus MC Sophia

Iedere maand worden de wachttijden bijgewerkt tussen de 1e en 10e dag van de maand. De aangegeven wachttijden zijn indicaties. De daadwerkelijke wachttijd kan hiervan afwijken als gevolg van de specifieke situatie, conditie en wensen van de patiënt. Op grond van de verwijzing bepaalt de specialist hoe snel een patiënt gezien dient te worden. Daarbij wil het Erasmus MC er vooral zijn voor patiënten die academische zorg nodig hebben en hiervoor niet bij de omliggende ziekenhuizen terecht kunnen. Patiënten die acuut medische zorg nodig hebben, krijgen deze zorg uiteraard direct. Om die reden kunnen geen rechten worden ontleend aan onderstaande wachttijdenpublicatie.

Actuele wachttijden polikliniek per 11 juni

 
Polibezoek in dagen
Erasmus MC SophiaCardiologieCardiologie Algemeen24
DermatologieDermatologie Algemeen20
HeelkundeKinderheelkunde13
AllergologieAllergologie Algemeen13
Allergologie Luchtwegen0
KindergeneeskundeEndocrinologie76
Hematologie105
Immunologie / Hiv26
Immunologie Infectieziekten26
Kindergeneeskunde Algemeen105
Metabole Ziekten12
Nefrologie35
Keel-, Neus- en OorheelkundeKNO Algemeen26
LongziektenLongziekten Algemeen69
Maag-,Darm en LeverziektenGastro-enterologie34
NeurochirurgieNeurochirurgie Algemeen42
NeurologieNeurologie Algemeen42
OogheelkundeOogheelkunde Algemeen31
OrthopedieOrthopedie Algemeen38
PijnbehandelcentrumPijnpoli voor Kinderen6
Plastische ChirurgiePlastische Chirurgie Algemeen32
ReumatologieReumatologie Algemeen47
UrologieUrologie Algemeen27

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft bepaalde behandelingen aangewezen, waarvan de doorlooptijd van eerste bezoek tot start van de behandeling weergegeven dient te worden. Deze doorlooptijd dient als indicatie voor de wachttijd tot behandeling. Door de specifieke situatie, conditie en keuzes van de patiënt kan de daadwerkelijke doorlooptijd hiervan afwijken.

Driemaandelijks gemiddelde per 11 juni

 
Doorlooptijd / behandeling in dagen
Erasmus MC SophiaKinderheelkundeLiesbreuk19
Keel-, Neus- en OorheelkundeKNO Tonsillectomie (Neus- en of Keelamandelen) 34
Middenoor Beluchting (Buisjes)64
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken. Wilt u meer informatie over de wachttijden, ga dan naar "Achtergrondinformatie en definities wacht- en toegangstijden".