Wachttijden Erasmus MC Sophia

Iedere dinsdag in de even weken worden de wachttijden bijgewerkt. De aangegeven wachttijden zijn indicaties. De daadwerkelijke wachttijd kan hiervan afwijken als gevolg van de specifieke situatie, conditie en wensen van de patiënt. Op grond van de verwijzing bepaalt de specialist hoe snel een patiënt gezien dient te worden. Daarbij wil het Erasmus MC er vooral zijn voor patiënten die academische zorg nodig hebben en hiervoor niet bij de omliggende ziekenhuizen terecht kunnen. Patiënten die acuut medische zorg nodig hebben, krijgen deze zorg uiteraard direct. Om die reden kunnen geen rechten worden ontleend aan onderstaande wachttijdenpublicatie.

Actuele wachttijden polikliniek per 30 april

 
Polibezoek in dagen
Erasmus MC Sophia
CardiologieCardiologie Algemeen
KindergeneeskundeKindergeneeskunde Algemeen
DermatologieDermatologie Algemeen
HeelkundeKinderheelkunde
AllergologieAllergologie Algemeen
Allergologie Luchtwegen
KindergeneeskundeEndocrinologie
Hematologie
Immunologie / Hiv
Immunologie Infectieziekten
Metabole Ziekten
Nefrologie
Keel-, Neus- en OorheelkundeKNO Algemeen
LongziektenLongziekten Algemeen
Maag-,Darm en LeverziektenGastro-enterologie
NeurochirurgieNeurochirurgie Algemeen
NeurologieNeurologie Algemeen
KindergeneeskundeOncologie
OogheelkundeOogheelkunde Algemeen
OrthopedieOrthopedie Algemeen
PijnbehandelcentrumPijnpoli voor Kinderen
Plastische ChirurgiePlastische Chirurgie Algemeen
ReumatologieReumatologie Algemeen
UrologieUrologie Algemeen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft bepaalde behandelingen aangewezen, waarvan de doorlooptijd van eerste bezoek tot start van de behandeling weergegeven dient te worden. Deze doorlooptijd dient als indicatie voor de wachttijd tot behandeling. Door de specifieke situatie, conditie en keuzes van de patiënt kan de daadwerkelijke doorlooptijd hiervan afwijken.

Driemaandelijks gemiddelde per 30 april

 
Doorlooptijd / behandeling in dagen
Erasmus MC Sophia
KNO Oorbuisjes
KNO Tonsillectomie (Neus- en of Keelamandelen)
Liesbreuk
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.