Wachttijden Erasmus MC Sophia

Iedere maand worden de wachttijden bijgewerkt tussen de 1e en 10e dag van de maand. De aangegeven wachttijden zijn indicaties. De daadwerkelijke wachttijd kan hiervan afwijken als gevolg van de specifieke situatie, conditie en wensen van de patiënt. Op grond van de verwijzing bepaalt de specialist hoe snel een patiënt gezien dient te worden. Daarbij wil het Erasmus MC er vooral zijn voor patiënten die academische zorg nodig hebben en hiervoor niet bij de omliggende ziekenhuizen terecht kunnen. Patiënten die acuut medische zorg nodig hebben, krijgen deze zorg uiteraard direct. Om die reden kunnen geen rechten worden ontleend aan onderstaande wachttijdenpublicatie.

Actuele wachttijden polikliniek per 9 april

 
Polibezoek in dagen
Erasmus MC SophiaCardiologieCardiologie Algemeen25
DermatologieDermatologie Algemeen20
HeelkundeKinderheelkunde11
AllergologieAllergologie Algemeen46
Allergologie Luchtwegen54
KindergeneeskundeEndocrinologie76
Hematologie54
Immunologie / Hiv12
Immunologie Infectieziekten12
Kindergeneeskunde Algemeen46
Metabole Ziekten5
Nefrologie42
Keel-, Neus- en OorheelkundeKNO Algemeen41
LongziektenLongziekten Algemeen76
Maag-,Darm en LeverziektenGastro-enterologie27
NeurochirurgieNeurochirurgie Algemeen77
NeurologieNeurologie Algemeen63
OogheelkundeOogheelkunde Algemeen6
OrthopedieOrthopedie Algemeen20
PijnbehandelcentrumPijnpoli voor Kinderen4
Plastische ChirurgiePlastische Chirurgie Algemeen81
ReumatologieReumatologie Algemeen47
UrologieUrologie Algemeen46

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft bepaalde behandelingen aangewezen, waarvan de doorlooptijd van eerste bezoek tot start van de behandeling weergegeven dient te worden. Deze doorlooptijd dient als indicatie voor de wachttijd tot behandeling. Door de specifieke situatie, conditie en keuzes van de patiënt kan de daadwerkelijke doorlooptijd hiervan afwijken.

Driemaandelijks gemiddelde per 9 april

 
Doorlooptijd / behandeling in dagen
Erasmus MC SophiaKinderheelkundeLiesbreuk26
Keel-, Neus- en OorheelkundeKNO Tonsillectomie (Neus- en of Keelamandelen) 50
Middenoor Beluchting (Buisjes)49
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken. Wilt u meer informatie over de wachttijden, ga dan naar "Achtergrondinformatie en definities wacht- en toegangstijden".