Wachttijden Erasmus MC Sophia

Iedere maand worden de wachttijden bijgewerkt tussen de 1e en 10e dag van de maand. De aangegeven wachttijden zijn indicaties. De daadwerkelijke wachttijd kan hiervan afwijken als gevolg van de specifieke situatie, conditie en wensen van de patiënt. Op grond van de verwijzing bepaalt de specialist hoe snel een patiënt gezien dient te worden. Daarbij wil het Erasmus MC er vooral zijn voor patiënten die academische zorg nodig hebben en hiervoor niet bij de omliggende ziekenhuizen terecht kunnen. Patiënten die acuut medische zorg nodig hebben, krijgen deze zorg uiteraard direct. Om die reden kunnen geen rechten worden ontleend aan onderstaande wachttijdenpublicatie.

Actuele wachttijden polikliniek per 10 oktober

 
Polibezoek in dagen
Erasmus MC SophiaCardiologieCardiologie Algemeen23
DermatologieDermatologie Algemeen15
HeelkundeKinderheelkunde15
AllergologieAllergologie Algemeen43
Allergologie Luchtwegen43
KindergeneeskundeEndocrinologie43
Hematologie44
Immunologie / Hiv49
Immunologie Infectieziekten100
Kindergeneeskunde Algemeen23
Metabole Ziekten44
Nefrologie60
Keel-, Neus- en OorheelkundeKNO Algemeen18
LongziektenLongziekten Algemeen56
Maag-,Darm en LeverziektenGastro-enterologie38
NeurochirurgieNeurochirurgie Algemeen32
NeurologieNeurologie Algemeen17
OogheelkundeOogheelkunde Algemeen17
OrthopedieOrthopedie Algemeen28
PijnbehandelcentrumPijnpoli voor Kinderen8
Plastische ChirurgiePlastische Chirurgie Algemeen22
ReumatologieReumatologie Algemeen72
UrologieUrologie Algemeen24

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft bepaalde behandelingen aangewezen, waarvan de doorlooptijd van eerste bezoek tot start van de behandeling weergegeven dient te worden. Deze doorlooptijd dient als indicatie voor de wachttijd tot behandeling. Door de specifieke situatie, conditie en keuzes van de patiënt kan de daadwerkelijke doorlooptijd hiervan afwijken.

Driemaandelijks gemiddelde per 10 oktober

 
Doorlooptijd / behandeling in dagen
Erasmus MC SophiaKinderheelkundeLiesbreuk33
Keel-, Neus- en OorheelkundeKNO Tonsillectomie (Neus- en of Keelamandelen) 34
Middenoor Beluchting (Buisjes)52
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken. Wilt u meer informatie over de wachttijden, ga dan naar "Achtergrondinformatie en definities wacht- en toegangstijden".