Wachttijden Erasmus MC Sophia

Iedere maand worden de wachttijden bijgewerkt tussen de 1e en 10e dag van de maand. De aangegeven wachttijden zijn indicaties. De daadwerkelijke wachttijd kan hiervan afwijken als gevolg van de specifieke situatie, conditie en wensen van de patiënt. Op grond van de verwijzing bepaalt de specialist hoe snel een patiënt gezien dient te worden. Daarbij wil het Erasmus MC er vooral zijn voor patiënten die academische zorg nodig hebben en hiervoor niet bij de omliggende ziekenhuizen terecht kunnen. Patiënten die acuut medische zorg nodig hebben, krijgen deze zorg uiteraard direct. Om die reden kunnen geen rechten worden ontleend aan onderstaande wachttijdenpublicatie.

Actuele wachttijden polikliniek per 9 juli

 
Polibezoek in dagen
Erasmus MC SophiaCardiologieCardiologie Algemeen12
DermatologieDermatologie Algemeen14
HeelkundeKinderheelkunde8
AllergologieAllergologie Algemeen41
Allergologie Luchtwegen41
KindergeneeskundeEndocrinologie8
Hematologie14
Immunologie / Hiv19
Immunologie Infectieziekten19
Kindergeneeskunde Algemeen14
Metabole Ziekten7
Nefrologie44
Keel-, Neus- en OorheelkundeKNO Algemeen7
LongziektenLongziekten Algemeen8
Maag-,Darm en LeverziektenGastro-enterologie22
NeurochirurgieNeurochirurgie Algemeen65
NeurologieNeurologie Algemeen15
OogheelkundeOogheelkunde Algemeen12
OrthopedieOrthopedie Algemeen5
PijnbehandelcentrumPijnpoli voor Kinderen1
Plastische ChirurgiePlastische Chirurgie Algemeen20
ReumatologieReumatologie Algemeen40
UrologieUrologie Algemeen20

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft bepaalde behandelingen aangewezen, waarvan de doorlooptijd van eerste bezoek tot start van de behandeling weergegeven dient te worden. Deze doorlooptijd dient als indicatie voor de wachttijd tot behandeling. Door de specifieke situatie, conditie en keuzes van de patiënt kan de daadwerkelijke doorlooptijd hiervan afwijken.

Driemaandelijks gemiddelde per 9 juli

 
Doorlooptijd / behandeling in dagen
Erasmus MC SophiaKinderheelkundeLiesbreuk24
Keel-, Neus- en OorheelkundeKNO Tonsillectomie (Neus- en of Keelamandelen) 34
Middenoor Beluchting (Buisjes)58
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.